MLL logo

Kylämummiksi tai -vaariksi

Kylämummiksi tai -vaariksi

Kylämummit ja -vaarit ovat isovanhempi-ikäisiä aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Kylämummit ja -vaarit eivät kuitenkaan ole yksittäisten lasten varamummeja tai -vaareja, vaan toimivat esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja MLL:n perhekahviloissa. Kylämummit ja -vaarit voivat esimerkiksi lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä ja järjestää lapsille luontoretkiä. Tärkeintä on, että lapsi saa elämäänsä ylimääräisen, turvallisen aikuisen, joka kuuntelee lasta ja on kiinnostunut hänen asioistaan.

Kylämummit ja -vaarit vaikuttavat merkittävästi alueensa yhteisöllisyyteen

Toiminnalla halutaan tukea hyvää lapsuutta lisäämällä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, siirtää kulttuuriperintöä, luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä sekä lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista.

Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voit itse päättä, kuinka pitkäksi aikaa sitoudut, ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevinta. Toimintaan voi lähteä ilman koulutusta. Kylämummien ja -vaarien alueelliset hakuilmoitukset ovat esillä Kalenterissa.

 

Lukumummiksi tai -vaariksi

Lukumummi- ja lukuvaaritoiminta on osa kylämummi- ja kylävaaritoimintaa. Sen tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Toimintaa tehdään yhteistyössä koulujen kanssa. Lukumummit ja -vaarit lukevat koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukuhetken tavoitteet riippuvat lapsen tarpeista: yksi oppilas tarvitsee rohkaisua ääneen lukemiseen, toinen kaipaa innoittajaa lukuharrastuksen aloitukseen ja kolmas kyllä osaa lukea, muttei keskity ymmärtämään lukemaansa.

Toiminta perustuu opettajan ja vapaaehtoisen väliseen sopimukseen

Opettaja ja vapaaehtoinen sopivat keskenään, milloin ja kuinka usein vapaaehtoinen vierailee koululla. Tyypillistä on, että vapaaehtoinen vierailee koululla kerran viikossa kahden oppitunnin ajan, ja vapaaehtoistyöstä sovitaan aina lukukaudeksi kerrallaan. Yksi lukuhetki oppilaan kanssa kestää noin 20 min, jolloin kahden oppitunnin aikana voidaan lukea yhteensä neljän oppilaan kanssa.

Mitä sinulle kuuluu?

Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä kanssakäymistä, kun vapaaehtoiset osallistuvat lasten arkipäivään ja lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempiensa sukupolveen. Lukuhetken aluksi lukumummi tai -vaari aina kyselee lapsen kuulumiset, jolloin lapsella on elämässään yksi ylimääräinen, turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut hänestä ja hänen asioistaan. Lukemisen aluksi vapaaehtoinen ja oppilas muistelevat viime kerralla lukemaansa tekstiä, ja lukemisen lopuksi keskustellaan vielä, mitä tällä kertaa tekstissä tapahtui.

Lukumummiksi tai -vaariksi perehdytyksen kautta

Toimintaan mukaan lähteminen ei edellytä erityistaitoja, vaan iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. MLL tarjoaa ohjausta, perehdytystä ja tukea vapaaehtoistyöhön. Katso kalenterista seuraava lukumummien ja -vaarien perehdytyskoulutus ja ilmoittaudu mukaan!

 

Luontomummiksi tai -vaariksi

Luontomummi- ja luontovaaritoiminta on osa kylämummi- ja kylävaaritoimintaa. Luontomummit ja -vaarit toimivat omalla asuinalueellaan ja esimerkiksi järjestävät luontoteemaisia retkiä ja kerhoja lapsiperheille. Lisäksi luontomummit ja -vaarit voivat vierailla MLL:n perhekahviloissa vaikkapa lukemassa luontoaiheisia kirjoja tai opettamassa lajintunnistusta piirtämisen ja valokuvien katselun kautta.

Toiminnan tavoitteena on korostaa luonnon merkitystä osana lapsen arkea sekä luonnon kunnioittamista. Toiminnan kautta lapselle muodostuu käsitys, että luontoon lähteminen on helppoa ja hauskaa. Luontomummi tai -vaari voi omalla tietotaidollaan antaa arvokasta tietoa luonnosta ja ympäristöstä, vaikka hän ei olisikaan luonnon asiantuntija.

Yhdessä luontomummien ja -vaarien kanssa luontoa on hauskaa ja turvallista tutkia. Ympäröivään luontoon yhdessä tutustuminen lisää luonnon kunnioittamista sekä herättää lapsen uteliaisuuden: luonnossa voi seikkailla, leikkiä, oppia ja rauhoittua.

Toimintaan voi lähteä mukaan ilman koulutusta. Toisinaan MLL kuitenkin järjestää luontomummi- ja luontovaaritoiminnan koulutuksia, joissa annetaan vinkkejä luontoteemaiseen toimintaan perheiden parissa. Luontomummien ja -vaarien alueelliset hakuilmoitukset sekä koulutusilmoitukset ovat esillä Kalenterissa.