MLL logo

Kaveriksi lapselle tai nuorelle

Kaveriksi lapselle tai nuorelle

Etsimme vapaaehtoisia tukihenkilöitä kavereiksi 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka esimerkiksi kokevat yksinäisyyttä tai haasteita elämässään. Mukaan kaivataan kaikenikäisiä aikuisia, joilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa lasta tai nuorta noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Kaverit voivat hyödyntää myös omia mielenkiinnon kohteitaan ja osaamistaan yhteistä tekemistä suunnitellessaan.

Useat lapset odottavat tälläkin hetkellä itselleen kaveritukihenkilöä, jonka kanssa voisi esimerkiksi harrastaa liikuntaa tai käydä vaikka kirjastossa tai elokuvissa ja siten rohkaistua löytämään uusia harrastuksia ja kavereita. Kaveritukihenkilöstä lapsi saa elämäänsä luotettavan aikuisen, jolle kertoa arjestaan ja ehkä myös mieltä painavista asioista.

Tuettava lapsi

Tuettavan lapsen arjesta puuttuu usein kavereita sekä harrastus tai mielekäs tekeminen vapaa-ajalta. Pitkittyessään yksinäisyyden seuraukset voivat olla elinikäisiä. MLL:n Kaveritoiminnan avulla tuetaan lasta löytämään kavereita ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Kyseessä on hyvin varhainen tuki, jonka avulla voidaan ehkäistä isompien ongelmien syntymistä myöhemmin. Toiminnan aloittaminen voi vaikuttaa merkittävästi lapsen itsetunnon kehittymiseen ja hyvinvointiin.

Tuettava nuori

Tuettava nuori kaipaa usein luotettavan aikuisen tukea sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, itsenäistymisessä, mielekkään harrastuksen löytämisessä ja muissa elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Kaveritukihenkilö voi esimerkiksi tukea nuorta sopivan opiskelupaikan löytämisessä ja näin ehkäistä nuoren syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Kaveriksi koulutuksen kautta

Kaverina toimiminen edellyttää MLL:n tukihenkilökoulutuksen suorittamista. Koulutus on maksuton, eikä se vielä velvoita ryhtymään MLL:n kaveriksi. Koulutuksen jälkeen kaikki kavereiksi haluavat vapaaehtoiset haastatellaan tehtävään. Pyydämme kaveritoimintaan mukaan tulevilta suostumuksen rikostaustan selvittämiseen. Katso kalenterista seuraava tukihenkilökoulutus, ja ilmoittaudu mukaan!