Olet Tärkeä -sivusto on paikallinen kokeilu, jossa ovat mukana Järvi-Suomen, Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen piirit.

MLL logo

Ryhmänohjaajaksi

Ryhmäohjaajaksi

MLL järjestää lukuisia ryhmiä lapsille, nuorille ja vanhemmille, joihin etsitään jatkuvasti uusia ohjaajia. Ohjaajien avoimet hakuilmoitukset sekä koulutusilmoitukset näkyvät Kalenterissa.

Tanssitan vauvaa -ryhmänohjaajaksi

Tanssitan vauvaa -ryhmänohjaaja suunnittelee ja toteuttaa liikunnallisen kurssin vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Tavoitteena on saada vanhempi ja vauva iloitsemaan yhdessäolosta, musiikista, liikunnasta ja läheisyydestä yhdessä muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tanssitan vauvaa -ohjaajien koulutuksessa opetetaan ennaltamääriteltyihin musiikkikappaleisiin sopivia koreografioita.

Vertaisryhmän ohjaajaksi

MLL:n yhdistykset järjestävät vanhemmille erilaisia vertaisryhmiä, joiden teema valikoituu osallistujien kiinnostuksen mukaan. Usein teema liittyy lapsiperheen arkielämään. Teemana voi olla vaikkapa uhmaikä tai ensimmäisen lapsen saaminen. Kokoontumiset perustuvat avoimeen osallistujien väliseen keskusteluun ja niiden tavoitteena on lisätä vanhempien ja sitä kautta koko perheiden hyvinvointia.

Vertaisryhmien ohjaajat ovat vapaaehtoisia, joille MLL:n piirit järjestävät koulutusta. Vertaisryhmissä voi toimia myös kertaluontoisesti asiantuntijana.

Jututtamon ohjaajaksi

Jututtamot ovat uudenlaisia vertaisryhmiä, joissa keskustellaan erilaisista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista lapsen näkökulmasta käsin. Tavoitteena on vahvistaa vanhemman kykyä tunnistaa lapsen tunteita ja tarpeita ja herättää vanhempia pohtimaan, miten niihin voisi vastata lapsen kehitystä tukevalla tavalla. Jututtamo voi kokoontua kertaluontoisesti esimerkiksi perhekahvilassa tai pidempään jatkavana erillisenä ryhmänä.

Myös Jututtamon ohjaajana toimii MLL:n kouluttama vapaaehtoinen. Voit ryhtyä ohjaajaksi ilman aiempaa ryhmänohjauskokemusta. Pääasia on, että olet kiinnostunut lapsista, perheistä ja vapaaehtoisena ohjaajana toimimisesta. Koulutus kestää kaksi päivää ja siihen kuuluu ryhmän ohjaamisen harjoittelu.

Kerhon ohjaajaksi

MLL:n paikallisyhdistykset ja piirit järjestävät eri-ikäisille lapsille muun muassa musiikki-, liikunta- ja kuvataidekerhoja. Vapaaehtoinen kerhon ohjaaja on ammattinsa tai harrastuneisuutensa kautta perehtynyt ohjaamansa kerhon sisältöihin. MLL:n kerhoissa lapset ovat ohjaajan ohella suunnittelemassa kerhotoimintaa.

Lisäksi voit tehdä lyhytaikaista vapaaehtoistyötä toimimalla kerhon apuohjaajana.