MLL logo

Kokemusvertaisen osaamismerkki

MLL:n kokemusvertainen on koulutettu vapaaehtoinen, jonka tehtävä on tukea vanhemmuutta. Kokemusvertainen voi toimia yksilön tukena, ryhmän ohjaajana tai kertoa kokemustarinaansa erilaisissa tilaisuuksissa.
 

MLL:n kokemusvertainen

 • ymmärtää vapaaehtoisen kokemusvertaisen tavoitteet, tarkoituksen ja mahdollisuudet
 • osaa käyttää omia vahvuuksiaan sekä koulutuksessa opetettuja vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja kaikessa toiminnassaan
 • osaa tiivistää oman elämäntarinansa ja on valmis kertomaan sen
 • ymmärtää kokemusvertaisen roolin ja siihen liittyvän ohjeistuksen
 • osaa suunnitella, ohjata, arvioida tukityötään ja pyytää siihen apua
 • tuntee toiminnan eettiset periaatteet
 • tietää perustiedot viestinnästä
 • omaa tarvittavat tiedot MLL:sta ja sen toiminnoista ja palveluista
 • osaa arvostavan kohtaamisen taidot
 • tunnistaa ammatillisen ohjauksen merkityksen oman jaksamisen ja osaamisen ylläpitäjänä
 • osaa raportoida hankkeelle toiminnastaan


MLL:n kokemusvertainen tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.
 

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto vähintään 29 oppituntia:

 • MLL:n kokemusvertainen koulutuksen (12 oppituntia + 2h itsenäistä opiskelua) hyväksytty suorittaminen
 • MLL:n kokemusvertaisena toimiminen viisi kertaa. Toimintakerran tai tukityön kesto on noin kaksi tuntia ja valmistautuminen noin 1,5 tuntia, yhteensä 17,5 tuntia.

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 1 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 4.

Osaamismerkkiin oikeuttavan koulutuksen sisältö:

MLL ABC                 
Turun Seudun Mamit- esittely
OK-hankkeen ja koulutuksen esittely          
Kokemusvertaisuuden perusteet            
Kokemuskouluttajan tarina             

Mentalisaatiosta ja tukityöstä
Omat vahvuudet ja voimavarat
Oma tarina

Kove- mahdollisuudet
Oman tarinan purkaminen
Kokemusvertaisen jaksaminen ja tuki

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia kokemusvertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä vapaaehtoisina.  Kokemusvertaiset voivat toimia yksilön tukena, ryhmän ohjaajina, keskusteluissa TSM-sivustolla sekä käydä kertomassa omaa tarinaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.