MLL logo

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri (Y-tunnus: 0276603-4)
Sepänkatu 3,
20700 Turku
varsinaissuomen.piiri@mll.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Janina Andersson
puh. 040-5098998
Rekisterin tarkastukseen ja muutospyyntöihin liittyvät sähköpostitiedustelut osoitteeseen
janina.andersson@mll.fi

Rekisterin nimi

Tietokanta Olet tärkeä -sivuston kautta ilmoittautuneista vapaaehtoisista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietokantaan talletetaan Olet tärkeä-sivuston kautta ilmoittautuneiden vapaaehtoisten yhteystiedot henkilötietolain 8.4 § nojalla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri vastaanottaa ja tallentaa vapaaehtoisten ilmoittautumiset, jotta heidät voisi kutsua mukaan heidän valitsemiinsa toimintoihin ja he voivat itse hakea itselleen myöhemmin todistuksen suorittamistaan vapaaehtoisten koulutuksista ja tehdyistä vapaaehtoistöistä. Todistusta varten pyydetään vapaaehtoisten syntymäaikatiedot, jotta siitä olisi mahdolisimman paljon hyötyä esimerkiksi tulevissa työnhauissa. Tätä yhteistä sivustoa käyttävät myös useampi muu Mannerheimin Lastensuojeluliiton piiri ja he käyttävät samalla tavalla tietoja voidakseen kutsua vapaaehtoisia heidän toivomiinsa tehtäviin. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää tietoja MLL:n piirien ja yhdistysten toiminnasta. Alusta alkaen mukana sivuston toiminnassa ovat MLL:n Varsinais- Suomen, Uudenmaan, Järvi-Suomen ja Pohjanmaan piirit. Jatkossa näitä piirejä voi vielä tulla useampi mukaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, puhelin, sähköpostiosoite, syntymäaika, tiedot henkilön vapaaehtoistoiminnan kiinnostuskohteista ja suoritetuista koulutuksista sekä vapaaehtoistyöstä, muut ilmoitusasiat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoiset ilmoittavat itse tietonsa Olet tärkeä-sivuston kautta. Rekisteriin tietonsa antaneen on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto

Olet tärkeä-sivusto on tarkoitettu useamman Mannerheimin Lastensuojeluliiton piirin yhteiseksi foorumiksi vapaaehtoisten löytämiseksi ja heidän tietojen ja toiveiden vastaanottamiseksi. Näille kaikille piireille luovutetaan heidän piirinsä toiminnoista kiinnostuneiden vapaaehtoisten tiedot.

Säännönmukainen tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu, asiakastiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan niin pyytäessä.

Rekisterin suojaus

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot tällä sivustolla on tallennettu tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedoista voidaan ottaa tulosteita, joita tarvitaan toiminnassa. Niitä sälytetään silloin edellisen kohdan mukaisesti. Rekisteritietojen hävittämisestä on säädetty Henkilötietolain 34 §:ssä.

6.6.2018