MLL logo

Viestintävastaava

Yhdistyksen viestintävastaavan osaamismerkki

 

MLL:n paikallisyhdistyksen viestintävastaava

• osaa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää käyttäen eri viestintäkanavia

• osaa huomioida eri kohderyhmien tarpeet viestinnän sisällöissä ja kanavissa

• osaa käyttää laajasti ja monipuolisesti sosiaalisen median sovelluksia

• osaa laatia sosiaalisen median suunnitelman yhdistykselle

• osaa arvioida yhdistyksen viestinnän toimivuutta ja kehittää sitä

 

Viestintävastaavan osaaminen pohjautuu käytännössä hankittuun kokemusasiantuntijuuteen. Viestintävastaavan digitaalisen osaamismerkin myöntäminen edellyttää hakijalta MLL:n paikallisyhdistyksen viestintävastaavan tehtävän hoitamista vähintään vuoden.