MLL logo

Puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtajan osaamismerkki

 

MLL:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 

• osaa johtaa ja valvoa yhdistyksen hallituksen työskentelyä tuntemalla lainsäädännön ja yhdistyksen säännöt, vastaamalla kokousten virallisesta puolesta ja huolehtimalla hallituksen työskentelyn sujuvuudesta

• osaa toteuttaa ja seurata yhdistyksen toiminnan kokonaisuutta ja sen tilannetta sekä toteutumista (esim. projektit)

• osaa suunnitella ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja ymmärtää arvioinnin merkityksen toiminnan kehittämisessä

• osaa valmistautua ja ennakoida sekä tuoda kehitettäviä asioita hallituksen kokousten esityslistoille

• osaa delegoida ja antaa vastuuta muille hallituksen jäsenille

• osaa sekä antaa että vastaanottaa palautetta toiminnasta

• osaa edustaa yhteisöään sidosryhmille ja viestiä yhdistyksen toiminnasta sen ulkopuolelle

• osaa johtaa ja tarvittaessa toteuttaa yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää ja vuorovaikutusta

• osaa tuottaa ymmärrystä ja ylläpitää arvostusta

 

Puheenjohtajan osaaminen pohjautuu käytännössä hankittuun kokemusasiantuntijuuteen. Puheenjohtajan digitaalisen osaamismerkin myöntäminen edellyttää hakijalta MLL:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajan tehtävän hoitamista vähintään vuoden sekä osallistumista ainakin yhteen MLL:n luottamushenkilökoulutukseen kuten Täyskäsi-koulutukseen tai muuhun vastaavaan valmennukseen.