MLL logo

Tukihenkilön osaamismerkki

MLL:n tukihenkilötoiminnan tavoitteena on edistää ja tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia MLL:n eri tukihenkilötoiminnoissa vapaaehtoisina. Kaveritoiminnassa tuetaan lasta tai nuorta, kun taas perhekummitoiminnassa tuetaan lapsiperhettä tai odottavaa perhettä.

 

MLL:n tukihenkilö

• ymmärtää vapaaehtoisen tukihenkilötoiminnan tarkoituksen ja mahdollisuudet

• tuntee toiminnan eettiset periaatteet sekä perustiedot lastensuojelusta

• hänellä on tarvittava tieto MLL:sta ja sen eri toiminnoista ja palveluista

• osaa arvostavan kohtaamisen taidot

• osaa raportoida piirille tukihenkilönä toimimisesta

• tunnistaa ammatillisen ohjauksen merkityksen oman jaksamisen ja osaamisen ylläpitäjänä

 

MLL-tukihenkilö tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

 

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto:

  • Koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Koulutus sisältää 16 lähiopetustuntia ja 4 tuntia itsenäistä opiskelua, yhteensä 20 tuntia.

  • Sitoutuminen tukihenkilönä toimimiseen vähintään vuodeksi.

  • Tapaamiskerrat yksilöllisesti, keskimääräisesti 2–4 tuntia tapaamiskerralla noin 2 kertaa kuussa.

  • Säännöllinen ammatilliseen toiminnanohjaukseen osallistuminen.

Osaamismerkin arvioidaan vastaavan useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 5 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 5.