MLL logo

Tanssitan vauvaa -ohjaajan osaamismerkki

MLL:n Tanssitan vauvaa -ryhmä toimii kurssimuotoisesti. Toiminta on vanhemman ja vauvan yhteistä tanssillista liikuntaa. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista ja kevyistä lihasvoimaa parantavista sarjoista:

• Kurssi edistää vanhemman ja vauvan läheisyyttä ja myönteisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja/tai vahvistumista.

• Tanssi aktivoi vauvaa; keinunta, huojunta, joustot ja liikkeen rytmi kehittävät vauvan liikeaistia ja tasapainoa, sekä vahvistavat vauvan tietoisuutta itsestä.

• Ryhmässä vanhemmat tapaavat vertaisiaan; vertaistuella on suuri merkitys vanhempien hyvinvoinnille ja arjessa jaksamiselle.

• Liikunnallisena tavoitteena on myös saada vanhemman syke nousemaan ja kevyt hiki otsalle. Vauva toimii lisäpainona ja tehostaa liikkeiden vaikutusta.

 

Tanssitan vauvaa -ohjaaja

• osaa suunnitella ryhmän toiminnan opetetun mallin mukaisesti

• tuntee ryhmädynamiikan periaatteet ja osaa ohjata ryhmää

• osaa opettaa vauvaliikuntaan sopivia liikkeitä mallin mukaisesti

• osaa soveltaa vauvaliikuntaa kohderyhmän vaatimalla tavalla

• osaa vahvistaa mukana olevan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta

• osaa toimia itsenäisesti

• osaa raportoida toiminnasta paikallisyhdistykselle

• osaa arvioida ja kehittää toimintaa keräämällä palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tekemällä itsearviointia

• osaa markkinoida toimintaa monikanavaisesti

• osaa hoitaa ryhmän hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, kuten hankintojen kirjaaminen ja kävijöiden tilastointi

 

Tanssitan vauvaa -ohjaaja tuntee MLL:n arvot ja hyvän kohtaamisen periaatteet sekä osallisuuden ja osallistumisen merkityksen.

 

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto yhteensä vähintään 38 tuntia:

  • MLL:n koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Koulutus sisältää 14 lähiopetustuntia sekä itsenäistä opiskelua 4 tuntia, yhteensä 18 tuntia

  • Ryhmänohjausta 10 kertaa

Ryhmänohjauskerta kestää noin 1,5 tuntia ja sen valmistelu 0,5 tuntia, yhteensä 20 tuntia.

Osaamismerkki vastaa useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 1 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 4.