MLL logo

Maahanmuuttajaäidin ystävä -osaamismerkki

MLL:n Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajaperheiden hyvinvointia ja kotoutumista sekä laajemmin kulttuurien välistä yhteisymmärrystä. Perehdytyksen hyväksytysti suorittaneet voivat toimia MLL:n vapaaehtoisena Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa.

 

Maahanmuuttajaäidin ystävä

• ymmärtää Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan tarkoituksen ja mahdollisuudet

• tuntee toiminnan eettiset periaatteet

• hänellä on tarvittava tieto MLL:sta ja sen eri toiminnoista ja palveluista

• osaa arvostavan kohtaamisen taidot

• ymmärtää maahanmuuttoon liittyviä menetyksiä ja identiteettimuutoksia

• tunnistaa ammatillisen ohjauksen merkityksen oman jaksamisen ja osaamisen ylläpitäjänä

 

Osaamismerkkiin oikeuttavan toiminnan laajuus ja kesto:

  • Perehdytyksen hyväksytty suorittaminen. Perehdytys sisältää 4 lähiopetustuntia.

  • Sitoutuminen tukihenkilönä toimimiseen vähintään vuodeksi.

  • Tapaamiskerrat yksilöllisesti, keskimääräisesti 2–4 tuntia tapaamiskerralla noin 2 kertaa kuussa.

  • Säännöllinen ammatilliseen toiminnanohjaukseen osallistuminen.

 

Osaamismerkin arvioidaan vastaavan useimpien oppilaitosten opintopistejärjestelmässä 4 opintopistettä ja EQF-järjestelmässä tasoa 4.